Juluppropet!

Nyhet Publicerad

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I #Juluppropet uppmanar kyrkoledare regeringen att agera för en mer human migrationspolitik. Läs kyrkoledarnas upprop och skriv under du med på juluppropet.se!

http://www.juluppropet.se/

 

"Vi är många som är djupt oroliga över den teknifiering, empatilöshet och avhumanisering som kommer till uttryck i den nuvarande asylpolitiken och i diskussionen kring den. Särskilt drabbade är barn och unga, som berövas hopp och framtidstro.

Vi ser förtvivlade unga människor som riskerar att utvisas till osäkra och konfliktdrabbade länder – ungdomar som ofta ser Sverige som sitt enda möjliga hem. Vi ser barn som inte vet om deras familjer ska få stanna mer än 13 månader i det land där de nu har börjat skolan och fått nya vänner.

Vi ser föräldrar i Sverige som desperat försöker finna vägar för att kunna återförenas med sina barn som finns i konfliktområdet eller längs flyktvägen, men där lag eller byråkrati reser hinder. Rätten till familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet som har fastställts i internationella överenskommelser. Gemensamt för alla på flykt är att de lever i plågsam väntan, ovisshet och oro.

Medkänsla och viljan att engagera sig för andra är grundläggande mänskliga egenskaper. Detta knyter an till en bärande tanke i kristen tro om att vi människor är skapade för att leva tillsammans. Som medmänniskor är vi varandras angelägenhet. Villkoren för de barn, unga och familjer som drabbas av den nya asyllagstiftningen angår oss alla.

Genom att underteckna Juluppropet uppmanar vi regeringen att:
- ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
- ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
- undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Vi uppmanar alla att:
- skriva under vår namninsamling på Juluppropet.se

"

Läs hela juluppropet här: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1553983

Skriv under här: http://www.juluppropet.se/