Py Bäckman till Högby kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 13 november kl 18 tillsammans med pianist Ann-Marie Henning, Nordölands kyrkokör, Favoritkören och Ungdomskören

Py Bäckman Foto: Gabriel Henningson
körledare dirigerar kyrkokör

Nordölands kyrkokör

Roligt och hälsosamt att sjunga - utvecklande i många avseenden - bra social gemenskap - för alla grupper av människor - för vuxna i alla åldrar.