Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bygdeå församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Robertsfors kommun och våra kyrkor i Bygdeå, Robertsfors, Ånäset och Överklinten. Här finns många olika sorters mötesplatser för alla åldrar där du kan finna glädje, ro, gemenskap, och stöd när livet brister.

Kyrkovalet

Kyrkan under pandemin

Sommar i kyrkan

Bygdeå församlings podcast

Kyrkan Play – gudstjänster och musik från Bygdeå församling

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Aktuellt från Svenska kyrkan

Prenumerera via RSS