Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bygdeå kyrkogård

Vackert belägen vid Bygdeås medeltida kyrka är denna begravningsplats som började användas redan på 1700-talet.

Bygdeå kyrkogård togs i bruk redan på 1760-talet men används fortfarande. Begravningsplatsen har utvidgadts i ettapper sedan 1950-talet och rymmer idag såväl kistgravplatser som urngravplatser, askgravplats och en minneslund.

HISTORIK

1760-talet: Begravningsplatsen tas i bruk
1885: Likboden uppförs på befintlig likkällare
1950: Begravningsplatsen utvidgas
1979: Begravningsplatsen utvidgas
1995: Automatisk bevattning installeras
2005: Prästberget gallras och begravningsplatsen utvidgas
2005-2011: Minneslund och urngravplatser färdigställs

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

Martin Beyer

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Ulf  Bygdemark

Ulf Bygdemark

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Ann Granath

Ann Granath

Bygdeå församling

Teamledare vaktmästeri

Tommy  Jonsson

Tommy Jonsson

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Nils Moberg

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

församlingsexpedition

Öppettider

mån-tors 08.00-12.00 

Under v.27-33 (1juli-18 augusti) har expeditionen sommartider:

mån-ons 09.00-12.00

 
Besöksadress

Kyrkvägen 3
915 98 BYGDEÅ

Telefon

0934-144 00

E-post

bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till personalen