Foto: Wikimedia

Bygdeå kyrkogård

Vackert belägen vid Bygdeås medeltida kyrka är denna begravningsplats som började användas redan på 1700-talet.

Bygdeå kyrkogård togs i bruk redan på 1760-talet men används fortfarande. Begravningsplatsen har utvidgadts i ettapper sedan 1950-talet och rymmer idag såväl kistgravplatser som urngravplatser, askgravplats och en minneslund.

HISTORIK

1760-talet: Begravningsplatsen tas i bruk
1885: Likboden uppförs på befintlig likkällare
1950: Begravningsplatsen utvidgas
1979: Begravningsplatsen utvidgas
1995: Automatisk bevattning installeras
2005: Prästberget gallras och begravningsplatsen utvidgas
2005-2011: Minneslund och urngravplatser färdigställs

Mer om kyrkogårdar och begravning

Kyrkogård

Kyrkogårdar i Bygdeå församling

Kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Bygdeå församling är till för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och det väcker ofta många frågor. Här kan du läsa mer om de praktiska frågorna kring ett dödsfall, hur begravningsgudstjänsten går till, men också hur vi kan hjälpa dig att hantera sorgen och saknaden.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

  Församlingsexpedition

  Telefontider

  Måndag - torsdag 09.00-12.00
  Ej öppet röda dagar eller aftnar.

  Besökstider
  Endast förbokade besök.

  Besöksadress

  Kyrkvägen 3
  915 98 BYGDEÅ

  Telefon

  0934-144 00

  E-post

  bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

  Kontaktuppgifter till personalen