Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mellersta begravningsplatsen

Mitt i Robertsfors ligger denna lilla begravningsplats.

Redan under andra halvan av 1800-talet blev kyrkogården i Robertsfors för trång och man anlade då en ny begravningsplats i centrala Robertsfors som togs i bruk 1889. Den begravningsplatsen kallas idag "Mellersta begravningsplatsen". Även denna begravningsplats är idag full och endast i undantagsfall genomförs här nya kistbegravningar. Urnbegravningar i befintliga familjegravar går däremot att genomföra. Nya gravplatser erbjuds istället på Fredriksfors begravningsplats strax väster om samhället.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

Martin Beyer

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Ulf  Bygdemark

Ulf Bygdemark

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Ann Granath

Ann Granath

Bygdeå församling

Teamledare vaktmästeri

Tommy  Jonsson

Tommy Jonsson

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Nils Moberg

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

församlingsexpedition

Öppettider

mån-tors 08.00-12.00 

Under v.27-33 (1juli-18 augusti) har expeditionen sommartider:

mån-ons 09.00-12.00

 
Besöksadress

Kyrkvägen 3
915 98 BYGDEÅ

Telefon

0934-144 00

E-post

bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till personalen