Meny

Om församlingen

Bygdeå församling i Västerbotten är en del av Svenska kyrkan och tillhör Luleå stift. Geografiskt täcker församlingen samma yta som Robertsfors kommun.

Så styrs församlingen

De förtroendevalda i församlingens beslutande organ väljs av alla medlemmar i Svenska kyrkan som bor i församlingen. Det sker vid kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Alla församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år har rösträtt.

Lokalt styrs församlingen av kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Kyrkorådet skulle kunna liknas vid församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift - att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, blir utförd. De ska också uppmärksamt följa de frågor som kan påverka församlingens ekonomi.

I ärenden som budget, kyrkoavgift och andra stora frågor, till exempel mål för församlingsarbetet, tar kyrkorådet fram förslag, men frågorna avgörs i kyrkofullmäktige. Kyrkorådet beslutar själva i en del frågor som delegerats av kyrkofullmäktige.

församlingsexpedition

Telefontider

Måndag - torsdag 08.00-12.00

 
Besöksadress

Kyrkvägen 3
915 98 BYGDEÅ

Under coronaepidemin är expeditionen stängd för obokade besök. För frågor om begravningar, medlemsärenden, bokningar med mera vänligen kontakta oss på telefon, e-post eller via hemsidan.

 
Telefon

0934-144 00

E-post

bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till personalen