Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bygdeå kyrka

Bygdeå kyrka har anor från tidig medeltid och är en av Luleå stifts äldsta.

Historia

I Bygdeå har det funnits kyrka och församling sedan tidig medeltid. Den äldsta skriftliga källan är från 1314, en skattelängd som visar att Bygdeå församling betalat 4 öre till korstågen. Den första kyrkan som byggdes var av trä och finns inte kvar. Det var troligen en mindre timrad kyrka med sakristia.

Föremål från 1200-talet bevarade
Vissa föremål från kyrkans äldsta historia finns bevarade, bland annat ett rökelsekar som idag finns på Statens Historiska museum i Stockholm. På Skellefteå museum finns också delar av en mässkrud. Men den kan ses på bild längst bak i kyrkan.

Murarna av natursten med tegelornerade gavlar formar en salkyrka. Kyrkorummet har tre stjärnvalv. Det rikast utformade återfinns i koret.

Kyrkans exteriör och interiör präglas av förändringar från 1750-talet. Arbetet leddes av Daniel Hagman. Yttermurarna putsades röda med vita lisener. Den gamla sakristian av trä revs och en ny murades upp. Fönsteröppningarna gjordes större, ingång byggdes i västgaveln sedan det gamla vapenhuset i söder rivits. En ny altaruppsats anskaffades också.

På kormuren syns spår av arkitekturmåleri från 1600-talet, delvis rekonstruerat av Yngve Lundström vid Knut Nordenskjölds restaurering av kyrkan 1927-29. Då sattes även korfönstrets glasmålning av Gunnar Torhamn in.

Klicka på bilden för att se Bygdeå kyrka i 360-gradersvy.