Bygdeå kyrka

Bygdeå kyrka har anor från tidig medeltid och är en av Luleå stifts äldsta.

Historia

I Bygdeå har det funnits kyrka och församling sedan tidig medeltid. Den äldsta skriftliga källan är från 1314, en skattelängd som visar att Bygdeå församling betalat 4 öre till korstågen. Den första kyrkan som byggdes var av trä och finns inte kvar. Det var troligen en mindre timrad kyrka med sakristia.

Föremål från 1200-talet bevarade
Vissa föremål från kyrkans äldsta historia finns bevarade, bland annat ett rökelsekar som idag finns på Statens Historiska museum i Stockholm. På Skellefteå museum finns också delar av en mässkrud. Men den kan ses på bild längst bak i kyrkan.

Murarna av natursten med tegelornerade gavlar formar en salkyrka. Kyrkorummet har tre stjärnvalv. Det rikast utformade återfinns i koret.

Kyrkans exteriör och interiör präglas av förändringar från 1750-talet. Arbetet leddes av Daniel Hagman. Yttermurarna putsades röda med vita lisener. Den gamla sakristian av trä revs och en ny murades upp. Fönsteröppningarna gjordes större, ingång byggdes i västgaveln sedan det gamla vapenhuset i söder rivits. En ny altaruppsats anskaffades också.

På kormuren syns spår av arkitekturmåleri från 1600-talet, delvis rekonstruerat av Yngve Lundström vid Knut Nordenskjölds restaurering av kyrkan 1927-29. Då sattes även korfönstrets glasmålning av Gunnar Torhamn in.

Klicka på bilden för att se Bygdeå kyrka i 360-gradersvy.