Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dopet

Ett barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Festlig inledning på medlemskapet

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Kontakta oss
När ni har beslutat er för att låta döpa ert barn kontaktar ni i första hand pastorsexpeditionen för att boka en tid. Vi ser gärna att ni låter dopet ingå i en gudstjänst vilket innebär en söndag 11.00. Ni lämnar alla personuppgifter till någon på pastorsexpeditionen som ser till att präst, musiker och lokal bokas. Innan dopet sker blir Ni kontaktad av aktuell präst för ett dopsamtal.

Dop som tonåring eller vuxen
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De erbjuds en kort undervisning som ofta sker i samband med konfirmationen. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. 

Dopsamtal
Inför dopet behövs en kontakt med föräldrarna eller med dopkandidaten om det är en vuxen person. Man bokar tid på pastorsexpeditionen för dopsamtal. Vid samtalet lär prästen känna familjen och barnet och får möjlighet att lyssna till de tankar som finns kring tro, tvivel, dop och ansvar. Tillsammans resonerar man om dopets innebörd och planerar dopgudstjänstens utformning så att alla kan känna sig trygga kring vad som kommer att hända. Prästen är ytterst ansvarig för dopgudstjänstens alla moment.

Alla barn som döps i Bygdeå församling får en tavla med sitt namna och dopdatum på som minne. Tavlan är målad av prästen och konstnären Lars Segerstedt. Under året efter dopet hänger doptavlorna i kyrkan som en påminnelse om de barn som döpts, men vid den årliga dopfesten i början av året får man ta med tavlan hem. Bild: Lars Segerstedt