Fredriksfors begravningsplats

Den största och nyaste av Robertsfors tre begravningsplatser. Här finns ett gravkapell som använd för såväl kyrkliga som borgerliga begravningar.

Fredriksfors begravningsplats är den nyaste begravningsplatsen i Robertsfors och den som vanligen används för gravsättningar idag. Begravningsplatsen har såväl kist- som urngravplatser, en minneslund och en askgravlund.

Tack vare närheten till både Rickleån och framför allt Mårsgårdsbäcken har Fredriksfors begravningsplats fått en smakfull inramning. Den lilla klockstapeln på kullen vid infarten inbjuder till stillhet och vördnad inför de nära och kära, som här fått sitt sista vilorum.

Gravkapellet kan sommartid samla folk till begravningsgudstjänster och andaktsstunder. Gravkapellet på Fredriksfors begravningsplats är också den lokal som församlingen tillhandahåller för borgerliga begravningar. De kyrkliga symbolerna i kapellet kan då avlägsnas.

 

Historik

Fredriksfors kyrkogård anlades 1921, men togs i bruk först år 1930. Då hade man också sedan 1927 påbörjat uppförandet av gravkapellet. Byggnaden invigdes för sitt ändamål 1934 av kontraktsprost Axel H Thorelli från Holmsund. Han assiterades av kyrkoherde emeritus Albert Markgren och komminister Carl Sjöman.

Såväl kapellet som klockstapeln skänktes av Robertsfors bruk till församlingen. Kapellet kostade 25 500 kr att uppföra. Arkitekt var Harald Wadsjö, Stockholm. Han gav även förslag på utformning av stenbron över Mårsgårdsbäcken. Altartavlan är målad av Einar Forseth. Smidesarbetena är gjorda av smeden Fredrik Hammarbäck, Robertsfors.

Den senaste utbyggnaden av Fredriksfors beravningsplats genomfördes på 1980-talet och 2003 invigdes minneslunden och askgravlunden.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

församlingsexpedition

Telefontider

Måndag - torsdag 08.00-12.00

 
Besöksadress

Kyrkvägen 3
915 98 BYGDEÅ

Under coronaepidemin är expeditionen stängd för obokade besök. För frågor om begravningar, medlemsärenden, bokningar med mera vänligen kontakta oss på telefon, e-post eller via hemsidan.

 
Telefon

0934-144 00

E-post

bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till personalen