Foto: Marcus Gustafsson

Nysätra kyrka

I samhället Ånäset ligger församlingens nordligaste kyrka. Mitt emot ligger den röda församlingsgården. Välkommen till en bit levande 1700-tal med rum för både stora och små.

Klicka på bilden för att se Nysätra kyrka i 360-gradersvy.

Historia och arkitektur

Den nuvarnade kyrkan i trä uppfördes 1707 som en korskyrka med korta sidoarmar och vidbyggd sakristia i öster. Över korsmitten reser sig en takryttare. Ritningarna utfördes av byggmästaren Olof Jonsson- Wogel. Tidigare stod här sannolikt ett kapell i trä, uppfört 1624. 

Vid en ombyggnad 1792 slogs de höga valven med svängda sidopartier och ny inredning tillkom. Ursprungligen var kyrkan rödfärgad med valmat spåntak men på 1890-talet vitfärgades panelen och takspånet byttes ut mot plåt. I slutet av 1980-talet täcktes taket med koppar.

Kyrkan har genomgått omfattande restaureringar under 1900-talet, 1921 under Gustaf Holmdal, 1932-33 under E Lundquist och 1960 under Kjell Wretling. Den har ändå behållit sin 1700-talskaraktär och är en av de få bevarade kyrkorna från denna tid i övre Norrland.

Nysätra kyrkogård

Runt den vackra 1700-talskyrkan sträcker sig begravningsplatsen i Ånäset.