Meny

Robertsfors kyrka

Välkommen till Robertsfors kyrka. Här finns allt nära med församlingsgården vägg i vägg med kyrkan.

Kyrkan byggdes 1957 efter ritningar av Ivar Tengbom. Exteriören har flera medeltida drag. De vitputsade tegelmurarna formar en enskeppig kyrka med rakavslutat kor, smalare än långhuset men i samma höjd som detta.

Koret är orienterat mot norr. Intill dess östmur står en vidbyggd sakristia. Kyrkans sydparti med utgörs av ett vapenhus, jämnbrett med långhuset. I vapenhusets östmur har kyrkans huvudingång sin plats. Kor och långhus täcks av ett högt, skifferklätt sadeltak. Det höga fönstret i altarmuren med glasmålningar är komponerat av Bo Beskow och fungerar som altartavla. Över det ljusa kyrkorummet med vitputsade väggar höjer sig ett tunnvalv klätt med grå träpanel. Kyrkan har fast bänkinredning med öppna bänkar. Församlingsgården är numera ihopbygd med kyrkobyggnaden.

Klicka på bilden för att se Robertsfors kyrka i 360-gradersvy.