Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Robertsfors gamla kyrkogård

Vid Robertsfors kyrka ligger gamla kyrkogården. Här hittar du många gravar som minner om Robertsfors historia.

Robertsfors äldsta begravningsplats är belägen kring kyrkan och vandrar man runt på kyrkogården kan man hitta många gravstenar med namn, som minner om den första tiden i Robertsfors. Kyrkogården genomgick en omplanering på 1850-talet men blev trots detta ganska snart för liten. Man anlade då en ny begravningsplats i centrala Robertsfors som togs i bruk 1889. Den begravningsplatsen kallas idag Mellersta begravningsplatsen. Båda dessa begravningsplatser är idag helt fulla. Nya gravplatser erbjuds istället på Fredriksfors begravningsplats strax väster om samhället.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

Martin Beyer

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Ulf  Bygdemark

Ulf Bygdemark

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Ann Granath

Ann Granath

Bygdeå församling

Teamledare vaktmästeri

Tommy  Jonsson

Tommy Jonsson

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Nils Moberg

Bygdeå församling

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

församlingsexpedition

Öppettider

mån-tors 08.00-12.00 

Under v.27-33 (1juli-18 augusti) har expeditionen sommartider:

mån-ons 09.00-12.00

 
Besöksadress

Kyrkvägen 3
915 98 BYGDEÅ

Telefon

0934-144 00

E-post

bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till personalen