Robertsfors gamla kyrkogård

Vid Robertsfors kyrka ligger gamla kyrkogården. Här hittar du många gravar som minner om Robertsfors historia.

Robertsfors äldsta begravningsplats är belägen kring kyrkan och vandrar man runt på kyrkogården kan man hitta många gravstenar med namn, som minner om den första tiden i Robertsfors. Kyrkogården genomgick en omplanering på 1850-talet men blev trots detta ganska snart för liten. Man anlade då en ny begravningsplats i centrala Robertsfors som togs i bruk 1889. Den begravningsplatsen kallas idag Mellersta begravningsplatsen. Båda dessa begravningsplatser är idag helt fulla. Nya gravplatser erbjuds istället på Fredriksfors begravningsplats strax väster om samhället.

Mer om kyrkogårdar och begravning

Kyrkogård

Kyrkogårdar i Bygdeå församling

Kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Bygdeå församling är till för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla invånare, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och det väcker ofta många frågor. Här kan du läsa mer om de praktiska frågorna kring ett dödsfall, hur begravningsgudstjänsten går till, men också hur vi kan hjälpa dig att hantera sorgen och saknaden.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

  församlingsexpedition

  Telefontider

  Måndag - torsdag 08.00-12.00

  Besöksadress

  Kyrkvägen 3
  915 98 BYGDEÅ

  Telefon

  Vxl 0934-144 00

  E-post

  bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

  Kontaktuppgifter till personalen