Ansvarig utgivare för Bygdeå församlings webbplats

Bygdeå församlings officiella webbplats svenskakyrkan.se/bygdea har utgivningsbevis och därmed en ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare för svenskakyrkan.se/bygdea är kyrkoherde Sören Olsson.

Läs mer om utgivningsbevis för press, radio och TV

HAR DU SYNPUNKTER PÅ WEBBPLATSEN?

Du kan rapportera fel eller ge synpunkter på Luleå sifts webbplats genom att mejla till bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se