Meny

Överklintens kyrka

Överklintens kyrka ligger vackert belägen i en lummig omgivning.

Historia

Kyrkan uppfördes 1902-04 i nygotisk stil med högt, uppåt avsmalnande torn. Den var i många avseenden en kopia av dåvarande Robertsfors brukskyrka i samma socken efter dess omdaning 1894 (riven 1956). 1939-40 gjordes en omfattande ombyggnad efter ritningar av Knut Nordenskjöld, som helt ändrade kyrkans utseende och gav den en sen 20-talsklassicistisk karaktär.

Överklintens kyrka är en långhuskyrka med smalare kor, vidbyggd sakristia i norr och västtorn. Portalomfattningen härrör troligen från det tidigare tornet. Exteriörens långväggar indelas av pilastrar. Kyrkorummet täcks med tunnvalv. Altartavlan är från 1905 och målad av J. Saedén.

Klicka på bilden för att se Överklintens kyrka i 360-gradersvy.