Meny

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött.

Ansvaret för skötseln på kyrkogården delas mellan församlingen och gravrättsinnehavarna. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan förvaltningen sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor.

Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Gravskötsel och blomplantering

Gravskötsel är en service som församlingen erbjuder varje gravrättsinnehavare mot en serviceavgift. Avgiften ska täcka de kostnader som är förknippade med skötseln av respektive grav.

I gravskötselavtalet ingår en avgift för grundskötsel av gravrätt. Denna avgift är obligatorisk om man inte själv vill ombesörja all skötsel av gravplatsen enligt kyrkogårdens bestämmelser. Man kan också välja att lägga till en avgift för plantering.

Övriga tjänster

Bygdeå församling erbjuder utöver grundläggande skötsel och blomplanetering följande tjänster:

  • Morsdagsbukett
  • Höstplantering av ljung
  • Utsättning av gravljus
  • Vinterkrans (läggs ut vid Allhelgonahelgen)
  • Tvättning av gravvård

församlingsexpedition

Telefontider

Måndag - torsdag 08.00-12.00

 
Besöksadress

Kyrkvägen 3
915 98 BYGDEÅ

Under coronaepidemin är expeditionen stängd för obokade besök. För frågor om begravningar, medlemsärenden, bokningar med mera vänligen kontakta oss på telefon, e-post eller via hemsidan.

 
Telefon

0934-144 00

E-post

bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till personalen