Värmdö kyrka

Värmdö församling

Levande skärgård - Levande kyrka

Våffla med grädde och bär

Våffelcafé på Sjöliden

Onsdag - fredag kl 11-15 från 15 juni till och med 5 augusti

Vallmo i kvällsljus

Sommarkvällskonserter

I sommar bjuder vi på sju konserter i Värmdö kyrka med start onsdagen den 29 juni. Fri entré.

Vägkyrka

Under sju veckor i sommar håller församlingens guider kyrkan öppen, guidar, berättar och bjuder på en kopp kaffe. 27 juni – 12 augusti är Värmdö kyrka öppen varje dag kl 12-16 utom lördagar.

Hänvisningsskylt till en friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänster i sommar

I sommar firar vi gudstjänst i det fria vid sju tillfällen. Denna härliga sommartradition tar oss till olika platser på Värmdö. Vi avslutar alltid med fika efter gudstjänsterna.

Kalender

Här hittar du församlingens alla gudstjänster och öppna verksamheter som Öppen förskola , Sjölidenluncher, filmkvällar och ungdomskvällar med mera.

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Vi ber tillsammans för fred.

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

Logga för Kyrkans klassiker.

Kyrkans klassiker

Var med och gör en kyrklig klassiker! Varför inte genomföra en annorlunda klassiker. Istället för att skida, cykla, simma och springa får du be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna din omtanke om andra.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem