Påskliljor

Värmdö församling

Levande skärgård - Levande kyrka

Öppen kyrka

Värmdö kyrka är öppen för enskild andakt, bön och ljuständning varje söndag kl 11-14. Välkommen!

Öppet kapell
Måndagar till torsdagar har Sjölidens kapell öppet kl 11-14 
Haghultavägen 25

Om du vill lämna ett bidrag till Act, Svenska kyrkans internationella hjälparbete kan du swisha till församlingen på 123 511 11 90. Skriv ”Act” som meddelande.