Protokoll

Här hittar du protokoll från Värmdö församlings kyrkofullmäktige och kyrkoråd för de två senaste åren.

Kyrkofullmäktige 2021

Kyrkofullmäktiges protokoll KF 2021 02 23

Kyrkoråd 2021

Kyrkorådets protokoll KR 2021-02-09

Kyrkofullmäktige 2020

Kyrkofullmäktigge protokoll KF 2020-11-10

Kyrkofullmäktiges protokoll KF 2020-05-19

Kyrkofullmäktiges protokoll KF 2020-03-03

Kyrkoråd 2020

Kyrkorådets protokoll KR 2020-10-27

Kyrkorådets protokoll KR 2020-09-22

Kyrkorådets protokoll KR per capsulam, 2020-06-04

Kyrkorådets protokoll KR 2020-04-14

Kyrkorådets protokoll KR 2020-02-04

Kyrkofullmäktige 2019

Kyrkofullmäktiges protokoll KF 2019-11-05

Kyrkofullmäktiges protokoll KF 2019-05-14

Kyrkofullmäktiges protokoll KF 2019-02-19

Kyrkoråd 2019

Kyrkorådets protokoll KR 2019-10-22

Kyrkorådets protokoll KR 2019-09-10

Kyrkorådets protokoll KR 2019-04-23

Kyrkorådets protokoll KR 2019-02-05

 

Om du är intresserad av att se äldre protokoll så är du välkommen att kontakta oss på 08-574 009 40 eller varmdo.forsamling@svenskakyrkan.se