Vy från Sjöliden

Lediga tjänster

Just nu söker vi en Diakon 100%

Värmdö församling ligger i Stockholms skärgård, ca 2.5 mil och 30 minuter från Stockholm city, och har cirka 14500 invånare och runt 9300 medlemmar. Församlingen har ett 20-tal anställda fördelade på två arbetsplatser, församlingsgården och kyrkan med kyrkogård.

Värmdö kyrka är en medeltida kyrka, den äldsta i Stockholms skärgård och ibland kallad ”skärgårdens” katedral”. Församlingsgården Sjöliden ligger vid Torsbyfjärdens strand nära Hemmesta centrum. Församlingen har en stor bredd i verksamheten med ett omfattande diakonalt arbete samt ett rikt gudstjänst- och musikliv.

Inledning från församlingsinstruktionen från Värmdö församling:
”Vägledande för församlingens verksamhet skall vara att allt är en del av ett gemensamt församlingsbygge. Vi vill sträva efter att stärka församlingen som en levande gemenskap genom att underlätta möten för alla generationer, bedriva verksamhet och erbjuda platser präglade av närvaro, öppenhet och hopp. Genom ordet församlingsbygge vill vi betona församlingens relationella grund, en relation djupast med Gud och med varandra.”

Till detta församlingsbygge söker vi:

Diakon 100%

Vi söker dig som vill:

  • arbeta uppsökande och relationsbyggande.
  • ingå i ett större arbetslag och arbeta utifrån ett ålders- och församlingsövergripande helhetstänk.
  • arbeta med sedvanliga diakonuppgifter som till exempel olika mötesplatser, andakter på äldreboenden och hembesök.
  • bygga nätverk och samverka med myndigheter, ideella organisationer och andra aktörer.
  • ge stöd för människor i särskilt utsatta läge, ofta utifrån våra kontakter med till exempel äldreboenden, socialtjänst och vård.

Eftersom tjänsten är en nyinrättad diakontjänst finns det stora möjligheter att påverka tjänstens innehåll.

Kvalifikationer:
Du ska vara vigd diakon enligt Svenska kyrkans ordning och medlem i Svenska kyrkan. Körkort är önskvärt.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Skicka din ansökan senast den 22 oktober till varmdo.forsamling@svenskakyrkan.se
eller Värmdö församling, Haghultavägen 25, 139 34 Värmdö

Mer information om diakontjänsten
Hans Gårdh, kyrkoherde 08-574 009 43