Vy från Sjöliden

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster

Värmdö församling ligger i Stockholms skärgård, ca 2.5 mil och 30 minuter från Stockholm city, och har cirka 14500 invånare och runt 9300 medlemmar. Församlingen har ett 20-tal anställda fördelade på två arbetsplatser, församlingsgården och kyrkan med kyrkogård.

Värmdö kyrka är en medeltida kyrka, den äldsta i Stockholms skärgård och ibland kallad ”skärgårdens” katedral”. Församlingsgården Sjöliden ligger vid Torsbyfjärdens strand nära Hemmesta centrum. Församlingen har en stor bredd i verksamheten med ett omfattande diakonalt arbete samt ett rikt gudstjänst- och musikliv.

Inledning från församlingsinstruktionen från Värmdö församling:
”Vägledande för församlingens verksamhet skall vara att allt är en del av ett gemensamt församlingsbygge. Vi vill sträva efter att stärka församlingen som en levande gemenskap genom att underlätta möten för alla generationer, bedriva verksamhet och erbjuda platser präglade av närvaro, öppenhet och hopp. Genom ordet församlingsbygge vill vi betona församlingens relationella grund, en relation djupast med Gud och med varandra.”