Om Värmdö kyrkogård

Värmdö församlings vackra kyrkogård är belägen invid kyrkan. Förutom sedvanliga gravplatser har kyrkogården en minneslund och en askgravplats. Värmdö kyrkogård är också en plats för stillhet och rekreation.

 

”Gå runt” på Värmdö kyrkogård

Här kan du se hela kyrkogården med hjälp av en karta och 360-bilder.
360-bilder av Värmdö kyrkogård  

Byggnader vid kyrkan

Det finns bland annat en klockstapel från år 1809, ett mindre gravkapell utan religiösa symboler och Sockenstugan som är ett gammalt tingshus från år 1773. Sockenstugan används flitigt till församlingens egen verksamhet samt hyrs ut till bland annat dop- och begravningskaffe. Vid kyrkan ligger också fem hus som används och underhålls av Värmdö Skeppslags fornminnesförening.

Tillgänglighet

Det finns P-platser för rörelsehindrade både vid övre och nedre ingångarna till kyrkogården. Vid den nedre ingången till kyrkogården finns det några trappsteg. Vid den övre ingången är det fritt från trappsteg. Gångarna på kyrkogården är belagda med grus och upplysta kvällar och nätter. Besökstoaletter finns i en länga strax ovanför kyrkan, varav en är tillgänglighetsanpassad. Övre minneslunden nås via en brant stig som ej är tillgänglighetsanpassad. Nedre minneslunden är lättare att komma till.

Det finns flera servicestationer på kyrkogården med bland annat vattenkannor och sopsorteringskärl.

Gravstenskontroll

Kyrkogårdsförvaltningen utför löpande kontroll av gravstenar enligt Centrala gravvårdkommittén, CGK:s  regler. Syftet är att trygga att vi har en säker kyrkogård för besökare och personal. Behovet har uppkommit i hela Sverige efter att gravstenar har varit dåligt förankrade, fallit och orsakat allvarliga olyckor. Testet innefattar tre moment: ett lutningstest (enligt CGK:s tabell), ett belastningsprov (stenen ska klara 35 kg) och en dubbkontroll (stenen måste ha minst två godkända dubbar).

Om akut fara föreligger kan vi bli tvungna att lägga ner stenen eller stötta upp den med en tillfällig lösning tills gravrättsinnehavaren har åtgärdat fastsättningen permanent. Om vi bedömer en grav som osäker kontaktar vi innehavaren med ett brev. 

Begravningsplatser – förr och nu

Här kan du läsa en kort historisk beskrivning begravningsplatser i Sverige från medeltiden fram till i dag. Kyrkans begravningsplatser förr och nu