Personal

Hans Gårdh

Hans Gårdh

Kyrkoherde

Präster

Anna-Karin Nordgren

Anna-Karin Nordgren

Präst

Camilla Ulén

Präst

Diakonal samordnare

Anna Björnström

Anna Björnström

Värmdö församling

Diakonal inriktning

Kyrkomusiker

Lars Hallgren

Kyrkomusiker

Sanna Rogberg

Kyrkomusiker

Församlingspedagoger

Patrik Nilsson

Församlingspedadog

Daniel Handberg

Daniel Handberg

Församlingspedagog

Lotta Danielsson

Pedagog

Petra Sunnervik

Petra Sunnervik

Pedagog

Administration

Olivier Guillard

Olivier Guillard

Kanslichef, Fastighetschef

Annika Ludvigsson

Kyrkoskrivare

Mia Rosander

Ekonomiadministratör

Malin Öh

Kommunikatör

Husmor

Siv Törnroos

Värmdö församling

Husmor

Trädgårdsarbetare/ lokalvårdare

Wiwi Panz Hultin

Värmdö församling

Trädgårdsarbetare, Lokalvård

Fastighetsskötare

Johan Ekqvist

Värmdö församling

Fastighetsskötare

Kyrkogårdsförvaltning

Sofia Rehn

Värmdö församling

Kyrkogårdschef

Emma Wedberg

Värmdö församling

Kyrkogårdsarbetare, Kyrkvakmästare

Frida Ydregård

Värmdö församling

Kyrkogårdsarbetare, Kyrkvakmästare

Jessica Westberg

Värmdö församling

Kyrkogårdsarbetare, Kyrkvaktmästare