Samtal och stöd

Vill du prata med någon?

Vi finns här för samtal om livsfrågor och det som är svårt och kanske i vägen för dig i din vardag och i ditt liv. Vi kan samtala på telefon, via videolänk eller kanske utomhus under en promenad.  Vi har tystnadsplikt.

Anette Snejbjerg, diakon, 08-574 009 54
Anna-Karin Nordgren, präst, 08-574 009 66
Maria Stenbom, präst, 08-574 009 55
Hans Gårdh, präst, 08-574 009 43

Diakonimottagning

Om du har behov av stöd kan du vända dig till oss och boka tid för samtal.

Samtalsgrupper

Under våren har vi tre samtalsgrupper med olika inriktning, en på kvällstid och två på dagtid.