Samtal och stöd

Ibland är livet svårt. Relationer, jobbet, hälsan eller ekonomin går dåligt. Tillvaron kan också slås sönder i sorgen efter en älskad människa. Men du är inte ensam – du kan få hjälp och stöd.

Vill du prata med någon?

Här i Värmdö församling finns både präster och diakon för samtal om livsfrågor och det som är svårt och kanske i vägen för dig i din vardag och i ditt liv. Vi kan träffas i kyrkan eller församlingsgården Sjöliden, men vi kan också samtala på telefon, via videolänk eller kanske utomhus under en promenad.  Både präster och diakoner har tystnadsplikt.

Anette Snejbjerg, diakon, 08-574 009 54
Anna-Karin Nordgren, präst, 08-574 009 66
Maria Stenbom, präst, 08-574 009 55
Hans Gårdh, präst, 08-574 009 43

Sjukhuskyrkan Nacka sjukhus

Ibland rår vi inte över livet, det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan på Nacka sjukhus är öppen för alla, vi finns till för dig som är patient, närstående eller vårdpersonal.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.