Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion eller kyrkotillhörighet.
Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit. Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. 

Enhetlig begravningsavgift från 2017

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, och 1 januari 2017 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige – förutom dem i Stockholm och Tranås där begravningsverksamheten är kommunal. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Avgiftssatsen för 2017 är 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller knappt 51 kr per månad.