Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av kyrkogården delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren.

För att hålla kyrkogården i fint och värdigt skick sköter kyrkogårdsförvaltningen de gemensamma ytorna och du som gravrättsinnehavare ansvarar för att vårda graven.
Om du väljer att själv plantera blommor och sköta om graven måste du tänka på att du ska putsa gräskanter runt planteringsyta och sten samt hålla planteringsytan fri från ogräs.

För att underlätta kan du anlita kyrkogårdsförvaltningen för gravskötseln. Sortiment och priser hittar du här.

Skötselavtalen löper på ett år och förlängs automatiskt varje år. Fakturering och betalning sker innan skötselsäsongen startar.
Skötsel sker 1 maj - 15 september.
Planteringsytan ställs i ordning av förvaltningen och ska vara max 50 x 60 cm och helst fri från lösa dekorationer.

Perenna blompaket

Fler och fler övergår till att ha fleråriga växter, perenner, på graven i stället för ettåriga plantor. De perenna planteringarna är ett fint, prisvärt och miljövänligt alternativ. De klarar sig också bättre från hjortar och rådjur och tål torka bättre. Perennerna rotar sig första året och då är det viktigt att inte störa växterna.
På vintern klipps inte vissnade växtdelar bort utan täcks i stället med  granris och på våren klipps de ned. Vid avslutat avtal återgår perennerna till kyrkogårdsförvaltningen.

Vi har tre perenna alternativ:
1. Förvaltningen väljer växter 
2. Förvaltningen väljer växter i blå-lila nyans
3. Förvaltningen väljer växter i rosa nyans

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information om de olika alternativen. I den lilla Perenngården vid norra entrén (övre parkeringen) vid Värmdö kyrka finns exempel på perennplanteringar och växter.

Servicestationer

Vi har åtta servicestationer på kyrkogården. Där finns redskap, vaser och vattenkannor. Hjälp oss att sortera komposterbart och brännbart material i rätt sopkärl. Vatten finns i kranarna senast från mitten av maj till slutet av oktober.

Gravlyktor och marschaller

Gravlyktor får placeras på graven under tiden 1 okt – 30 april. Marschaller är inte tillåtna på grund av brandrisk. För att underlätta skötselarbetet och minska brandrisken ska lyktor tas bort under sommarsäsongen. Efter 1 maj samlar vi in de lyktor som hindrar förvaltningens skötselarbete. De förvaras i ett öppet förråd och kan hämtas när som helst, men kasseras efter ett år på grund av utrymmesskäl.

Brist på skötsel

Tyvärr förekommer ibland brist på skötsel av gravar som saknar skötselavtal. Kyrkogårdsförvaltningen försöker på olika sätt få kontakt med anhöriga till gravar som inte hålls i vårdat skick.

Kontakt