Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet består av nio ledamöter inklusive församlingens kyrkoherde samt åtta ersättare

Ordinarie ledamöter i Kyrkorådet

Christoffer Nathanson, ordförande
Britt-Marie Rasmussen, vice ordförande
Johan Broms
Jenny Danielsson
Carl-Erik Roos
Per-Olov Johansson
Agneta Kling
Johan Bellander
Hans Gårdh, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet

Jan Dolk
Rose-Marie Mattsson
Isa Alversjö
Ove Palmqvist
Johanna Trennevik
Carina Persson
Erika Wallbom
Gunnar Etzell