Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet består av nio ledamöter inklusive församlingens kyrkoherde samt åtta ersättare

Ordinarie ledamöter i Kyrkorådet

Christoffer Nathanson, ordförande
Britt-Marie Rasmussen, vice ordförande
Johan Broms
Jenny Danielsson
Andreas Ekeberg
Eva Ekenberger
Carl-Erik Roos
Per-Olov Johansson
Hans Gårdh, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet

Agneta Kling
Johan Bellander
Jan Dolk
Rose-Marie Mattsson
Charlotte Cederlöf
Christer Hillerström
Isa Alversjö
Ove Palmqvist