Blanketter och dokument

Här hittar du blanketter och dokument som rör gravrätter

Blanketter

Anmälan av ny gravrättsinnehavare Värmdö församling

Ansökan om gravanordning t ex gravsten

Ansökan om gravplats för icke församlingsbo på Värmdö kyrkogård

Begäran om att antecknas som gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavarens medgivande till gravsättning

Medgivande om gravsättning i askgravplats Värmdö kyrkogård

Medgivande om gravsättning i minneslund

Återlämnande av gravrätten Värmdö församling

Överlåtelse av gravrätten Värmdö församling

Dokument

Om askgravplats på Värmdö kyrkogård