Gravskick

Följande gravskick finns på Värmdö kyrkogård.

Urn- och kistgravplats

Gravplats för urna eller kista. Gravrätt i 25 år. Möjlighet ges att ha gravsten eller annan anordning på graven. Plantering tillåten.

Askgravplats

Gravplats med möjlighet att gravsätta upp till två askor i samma grav. Sammetspåsen med askan gravsätts på bestämd plats i askgravplatsen och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Begränsad gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en minnesskylt över den som är gravsatt. Skötseln utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Besökare kan smycka med lösa blommor och gravljus på särskild plats.

Minneslund

Gravplats utan gravrätt. Anonym gravsättning – anhöriga närvarar inte vid gravsättning. Besökare kan smycka med lösa blommor och gravljus på särskild plats.

Spridning av aska

Önskar man sprida askan i till exempel naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas hos länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i. Observera att villkoren varierar från län till län.