Värmdö kyrkogård

Värmdö församlings vackra kyrkogård är belägen invid kyrkan. Förutom sedvanliga gravplatser har kyrkogården en minneslund och en askgravplats. Värmdö kyrkogård är också en plats för stillhet och rekreation.

Om Värmdö kyrkogård

Värmdö församlings vackra kyrkogård är belägen invid kyrkan. 

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen finns vid Värmdö kyrka där också Värmdö kyrkogård ligger. Här hittar du information om gravsättning, gravskick och gravskötsel.

Gravskick

Följande gravskick finns på Värmdö kyrkogård.

Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av kyrkogården delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren.

Blanketter och dokument

Här hittar du blanketter och dokument att ladda ner.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.