Värmdö kyrkogård

Värmdö församlings vackra kyrkogård är belägen invid kyrkan. Förutom sedvanliga gravplatser har kyrkogården en minneslund och en askgravplats. Värmdö kyrkogård är också en plats för stillhet och rekreation.