Vigsel och välsignelse

Till de största upplevelserna i livet hör nog att vandra upp mot altaret i kyrkan tillsammans med den människa man älskar mer än någon annan. I vigselgudstjänsten lovar man att dela glädje och sorg och ger löften om inbördes kärlek och trohet.

I Värmdö kyrka har vi glädjen att se många par lova varandra trohet och kärlek inför Gud. Kyrkan är en mycket fin vigselkyrka vare sig det är många deltagare eller bara en mindre krets. Naturligtvis kan man också fira sitt bröllop i vårt kapell vid Sjöliden eller, om prästerna har möjlighet, någon annanstans.

I oktober 2009 fattade Svenska kyrkans kyrkomöte beslut om kyrklig vigsel för par av samma kön. Alla präster i Värmdö församling är väldigt glada över beslutet att inte längre göra skillnad på ömsesidig kärlek.

Välsignelse
Vi välkomnar också par som ingått äktenskap genom borgerlig förrättare eller i annan ordning till en välsignelseakt.

Bokning

Ni som är intresserade av vigsel under sommartid bör vara ute i god tid för att ha valfrihet då det gäller datum och tid. Det är många brudpar som väljer att vigas i vår kyrka och vårt kapell.

Boka vigsel

Boka vigsel

Drop-in-vigsel - Lite enklare, lika stort
Varje år har vi drop-in vigsel den 6 juni i Värmdö kyrka. Läs mer

Ring gärna för att få veta mer på telefon 08-574 009 40
eller kontakta oss via e-post: varmdo.forsamling@svenskakyrkan.se

Mer information om hur vigselakten är utformad kan du få på Svenska kyrkans hemsida