Om församlingen

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och Värmdö församling styrs precis som kommunen av förtroendevalda. Det är kyrkoval vart fjärde år och 2001 var första gången det var val sedan kyrkan skildes från staten.

Bild på en kalender

Dataskyddsförordningen, GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.