Kyrkofullmäktige

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor om församlingens ekonomi och inriktning. Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter samt ersättare.

Ledamöterna i kyrkofullmäktige utses vart fjärde år i samband med kyrkoval. I Värmdö församling finns två nomineringsgrupper, KITIV, Kyrkan i tiden i Värmdö församling och SD, Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter ledamöter i kyrkofullmäktige

Jenny Danielsson, KITIV, ordförande
Carl-Erik Roos, KITIV, vice ordförande
Christoffer Nathansson, KITIV
Lotta Danielsson, KITIV
Johanna Trennevik, KITIV
Johan Broms, KITIV
Britt-Marie Rasmussen, KITIV
Per-Olov Johansson, KITIV
Agneta Kling, KITIV
Annika Ludvigsson, KITIV
Ove Palmqvist, KITIV
Hans Wikström, KITIV
Jan Dolk, KITIV
Johan Bellander, KITIV
Anne-Marie Wahlberg Andersson, KITIV
Isa Alversjö, KITIV
Rose-Marie Mattsson, KITIV
Roland Gustavsson, KITIV
Kerstin Granelund, KITIV
Anne-Charlotte Wellgren, KITIV
Rose-Marie Bladholm, KITIV
Astrid Alberius, KITIV
Håkan Johansson, SD

ERSÄTTARE I KYRKOFULLMÄKTIGE

Carina Persson, KITIV
Gunnar Etzell, KITIV
Claes-Göran Johansson, KITIV
Marie Hammar, KITIV
Erika Wallbom, KITIV
Andreas Ekeberg, KITIV
Lars Örback, KITIV
Charlotta Lindgren, KITIV
Mia Rosander, KITIV
Filip Ludvigsson, KITIV
Mia Enander Lanner, KITIV