Kyrkofullmäktige

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor om församlingens ekonomi och inriktning. Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter samt ersättare.

Ledamöterna i kyrkofullmäktige utses vart fjärde år i samband med kyrkoval. I Värmdö församling finns en nomineringsgrupp, KITIV, Kyrkan i tiden i Värmdö församling. 

Ordinarie ledamöter ledamöter i kyrkofullmäktige

Jenny Danielsson, ordförande
Carl-Erik Roos, vice ordförande
Christoffer Nathansson
Britt-Marie Rasmussen
Lotta Danielsson
Johan Broms
Eva Ekenberger
Andreas Ekeberg
Per-Olov Johansson
Christer Hillerström
Agneta Kling
Annika Ludvigsson
Johan Bellander
Hans Wikström
Jan Dolk
Kerstin Granelund
Isa Alversjö
Charlotte Cederlöf
Rose-Marie Mattson
Anne-Marie Wahlberg-Andersson
Ove Palmqvist
Anne-Charlotte Wellgren
Rose-Marie Bladholm
Inga Adeen
Maria Sundqvist

Ersättare i kyrkofullmäktige

Joachim Vogel
Roland Gustavsson
Mikael Larkner