Verksamhetsdokument

Här hittar du Värmdö församlings verksamhetsdokument som bland annat årsredovisning.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är församlingens övergripande måldokument och uppdateras vart fjärde år.

Församlingsinstruktion för Värmdö församling (2019)

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019     
Verksamhetsberättelse 2018     
Verksamhetsberättelse 2017     

 Årsredovisningar

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019   
Årsredovisning 2018   
Årsredovisning 2017