Begravningsbild från Värmdö kyrka

Begravning

Vid begravningsgudstjänsten tar de sörjande farväl av den avlidne. Begravningen uttrycker såväl sorgen och allvaret som hoppet och uppståndelsens ljus.

Alla människor drabbas någon gång i livet av att en nära anhörig avlider. Plötsligt befinner man sig då i en situation som ställer en mängd frågor. Självfallet finns det begravningsbyråer som hjälper till med praktiska frågor.

I församlingen finns anställda som också gärna hjälper till. Prästerna står till förfogande för samtal. Det kan vara skönt att prata om sina känslor med en utomstående. Man diskuterar naturligtvis också allt som rör själva begravningsgudstjänsten. Församlingens musiker står också gärna till tjänst för samtal kring val av musik.
Kontakta gärna församlingen på telefon 08-574 009 40
eller via e-post: varmdo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogården

Vid kyrkogårdsexpeditionen finns vaktmästare för praktiska frågor kring begravningen. Där finns även personal som kan vara till hjälp då man skall välja gravskick eller boka tid för gravsättning.

Om du vill kontakta vår personal på kyrkogården så nås de på telefon 08-574 009 70 eller på epost varmdo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Mer information om begravningar, hur det går till och vad man kan tänka på kan du få på Svenska kyrkans hemsida

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen finns vid Värmdö kyrka där också Värmdö kyrkogård ligger. Här hittar du information om gravsättning, gravskick och gravskötsel.

Låna urna

När någon har kremerats och stoftet sedan ska gravsättas i minneslunden eller askgravplatsen har vi urnor som man kan låna för att ha stoftet i under begravningen.

Bårtäcke som lånas ut av församlingen

Bårtäcke

Bårtäcke som församlingen lånar ut vid begravning i Värmdö kyrka.