Samtalsgrupper

Frälsarkransgrupp

Samtalsgrupp på kvällstid, onsdagar kl 18.30-20.30, en gång i månaden
Vi startar en ny samtalsgrupp med Frälsarkransens pärlor som utgångspunkt för samtal och reflektion. Under sex tillfällen, ett i månaden, med start i oktober möts vi på Sjöliden. Här finns sedan ett år pärlorna i storformat i vår utomhusvandring. Varje pärla har sin specifika betydelse och vi får tillsammans utforska vad de kan få betyda i våra liv.
Varje träff startar med mässa i Sjölidens kapell 18.30–19 och vi avslutar 20.30.
Information och anmälan till Anna Björnström. 

Pilgrimsgrupp

Samtalsgrupp på dagtid, onsdagar kl 16.30-19, udda veckor.
Vill du kombinera samtal om livet och tankar om tro med vandring i skog och mark så välkommen att anmäla dig till vår Pilgrimsgrupp. Vi samtalar kring pilgrimens sju ledord, frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Vi träffas udda veckor och avslutar våra kvällar med mässa i kapellet 18.30–19.
Pilgrimsgruppen kommer även att arbeta praktiskt med att staka ut en vandringsled i områdena runt Värmdö kyrka.
Start: Onsdag 15 sep 16.30 i Sjölidens kapell.
Information och anmälan till Camilla Ulén. 

Bibelglädjen

Bibelsamtalsgrupp på dagtid, onsdagar kl 14.30-16 udda veckor.
Under höstterminen kommer vi att läsa Filipperbrevet, ett av Paulus breven.
Filippi var den första församling som Paulus och hans medhjälpare grundade
i Europa. Därför stod församlingen i Filippi hans hjärta särskilt nära.
Brevet innehåller en av de mest kända och älskade tolkningarna av Jesu
gudomliga natur och jordiska verk: Jesus, människa som vi, lydig intill
döden, upphöjd av Gud och krönt med Guds eget namn.
Start: Onsdag 29 sept 14.30 på Sjöliden
Information och anmälan till Hans Gårdh.