Samtalsgrupper

Under hösten har vi tvåsamtalsgrupper med olika inriktning, en på kvällstid och enpå dagtid.

Ditt liv i den stora berättelsen

Samtalsgrupp på kvällstid, onsdagar 19.30–20.30 jämna veckor

Bibelglädjen

Samtalsgrupp på dagtid, onsdagar 14.30–16.00 udda veckor.