Kaffekopp med G-klav på skummad mjölk.
Foto: Pixabay

Sök jobb i Sommarkyrkans musikcafé 2017!

Nyhet Publicerad

Ett utmanande och meningsfullt sommarjobb för dig som är mellan 18-30 år och som sjunger och spelar.

Sommarkyrkans musikcafé är en mötesplats för de turister och ortsbor som besöker Frösö kyrka. Det är ett fantastiskt sommarjobb för dig som sjunger och spelar, är en öppen och social person som tycker om att möta nya människor och som delar Svenska kyrkan tro och värderingar. Det är ett både utmanande och meningsfullt sommarjobb.

Sommarkyrkoteamet

Sommarkyrkoteamet består av totalt fyra musiker som är säsongsanställda av Frösö församling samt av fem feriepraktikanter anställda av Östersunds kommun. Att vara med i teamet innebär även ett kollektivt boende, där inköp och matlagning görs gemensamt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår allt det praktiska kring att driva ett café samt att underhålla gästerna med sång och musik. Du växlar mellan sång, musik, våffelbakning och servering. Du kommer även att få medverka med sång och musik vid församlingens gudstjänster och verksamheter under perioden.

Arbetsperiod

Arbetsperioden sträcker sig från den 26 juni till den 30 juli. Den första veckan ägnas åt introduktion och förberedelser. Caféet öppnar sedan den 3 juli och avslutas den 29 juli. Därefter är det två dagars slutstädning.

Arbetstider

Eftersom caféet är öppet alla dagar i veckan kommer arbete och ledighet ligga på ett rullande schema enligt 3+1 (ledig var 4:e dag). En vanlig arbetsdag varar mellan kl.09:00-17:00. Du arbetar även någon kväll i veckan på kvällsmässa och/eller gemensamma studiekvällar. Arbetstiden beräknas vara snitt 40 tim/vecka.

Målsättning & syfte

Förutom Sommarkyrkan så har församlingen anställt två kyrk-guider som bemannar Frösö kyrka mellan kl.08:00-20:00. Dessa två tillsammans med Sommarkyrkan utgör en s.k. Vägkyrka. Syftet är att tillsammans vara kyrkans ansikte utåt och att nå ut med Svenska kyrkans tro och värderingar till alla de tusentals turister och församlingsbor som söker sig till Frösö kyrka på sommaren. Vi vill även erbjuda en ”växtplats” för de som arbetar i verksamheten till att växa i sin kristna tro och sitt engagemang i kyrkan.

Dina egenskaper/kvalifikationer

  • Du är mellan 18-30 år
  • Du sjunger och är tonsäker
  • Du spelar ett instrument eller flera
  • Du är social och utåtriktad och intresserad av andra människor
  • Du delar Svenska kyrkans tro och värderingar


Lön

Lönen följer Kommunals avtal

Ansökan

Spara ned ansökningsformuläret nedan och fyll i. Namnge formuläret ansökan_sommarkyrka_2017_förnamn_efternamn.

Vi vill även att du bifogar en inspelning där du sjunger och spelar ditt huvudinstrument. Det behöver inte vara studiokvalitet, utan det är bara till för att vi ska få en uppfattning om tonsäkerhet, röstläge och hur du behärskar ditt instrument. Bifoga din inspelning som mp3-fil till ansökan.

Anmälan med inspelning skall vara oss tillhanda senast 2017-03-01 på e-postadress angiven nedan. Vår målsättning är att vi ska kunna ge besked senast under april.

Ansökan mailas till och frågor besvaras av: