Frölsarkransen i naturen.
Foto: Daniel Lönnbäck

Guide vuxen. Kärnord.

En enklare guide med några ord att meditera över.

Tystnadspärla

Här kan du bara vara, i stillhet och tystnad – utan krav.

Gudspärlan

Du är en del av någonting större. Känn förundran. Känn tillit.
Alltid hemma. Alltid på väg. Aldrig ensam.

Jagpärlan

Du duger som du är.

Doppärlan

Våga börja om på nytt.
Det är aldrig för sent.
Ditt liv är en del i ett större liv.

Ökenpärlan

Sorgen och glädjen vandrar tillsammans.

Bön
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Bekymmerslöshetspärlan

Känn ingen oro. Känn ingen ängslan.

Kärlekspärlorna

Vet att du är älskad. Vet att din kärlek är behövd.

Hemlighetspärlorna

Ditt inre rum. Alla tankar och känslor du bär på i hemlighet.
Varje människa och hela den jord vi bor på är ett mysterium, en hemlighet som aldrig helt kan utforskas.

Nattens pärla

Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där.
Var inte rädd för mörkret, som ljusets hjärta bär.

Uppståndelsepärlan

Hopp
Nystart
Uppvaknande
Frid
Tillit

Tystnadspärla

Här kan du bara vara, i stillhet och tystnad – utan krav.