Kyrkogård.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift. Den säkerställer vissa rättigheter vid dödsfall.

Svenska kyrkan har sedan år 2000 statens uppdrag att utföra begravningsverksamheten som regleras i begravningslagen. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för detta oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften har inte någon direkt koppling till den egna begravningen. Den säkerställer rätten till en gravplats eller motsvarande, en begravningsceremoni etc.

Du betalar avgiften via skattsedeln. Beloppet baseras på din inkomst. Från och med den 1 januari 2017 är begravningsavgiftssatsen lika för alla som bor inom de områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. I dagsläget betalar man 26 öre av varje beskattningsbar hundralapp i skatt till begravningsverksamheten. Kammarkollegiet bestämmer avgiftens storlek för alla som ska betala begravningsavgiften, förutom för dem som bor i Stockholm och Tranås kommuner. Där är det kommunerna som bestämmer avgiftens storlek.

I första hand har man rätt till gravplats med mera hos den huvudman där man är folkbokförd. Om man vill bli begravd hos en annan huvudman måste denna godkänna det. Frösö, Sunne, Norderö församling är huvudman för begravningsverksamheten i motsvarande område och ansvarar också för Frösö kyrkogårdar, Norderö kyrkogård samt Sunne kyrkogård.