Ett gäng ungdomar.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Unga ledare

Är du intresserad av att göra en insats för andra? Då kan Unga ledare vara något för dig.

Vi behöver människor som har mod och är beredda att ta ansvar. Vi behöver stärka våra inbördes relationer så att vi är till stöd och hjälp för varandra i vårt ledarskap. Vi vill därför ge möjlighet för ungdomar att växa och utvecklas som ledare. 

Efter konfirmationen kan man gå utbildningar i tre steg samtidigt som man hjälper till som ledare i konfirmationsgrupperna och/eller annan verksamhet.

Utbildningarna består av en lokal utbildning i församlingen samt stiftsläger som är gemensamma för alla unga ledare i Härnösands stift.

Ledarskapsprogrammet vänder sig till ungdomar som är konfirmerade och har någon form av frivillig ledaruppgift i församlingen och som vill utveckla sitt ledarskap. I programmet får man möjlighet att möta andra unga ledare och andra vuxna erfarna ledare i kyrkan för att tillsammans med dem:

- reflektera över sitt uppdrag
- utveckla sig som ledare
- se nya möjligheter

Det är en bra fortsättning efter konfirmandtiden att bli ledare och det är ett roligt sätt att vara kvar i kyrkans gemenskap.

Som ung ledare får du möjlighet att växa som person, ta ansvar och komma med förslag och idéer, åka med på läger och ledarresor, leda grupper i lek och sång, andakt och samtal. Du får också en utbildning under tiden.

Kontakta oss om du är intresserad! Kontaktuppgifter finner du här nedan.