Kaffe och en fralla.
Foto: Pixabay

Kyrkfrukost

Ungefär en gång i månaden bjuder vi på frukost efter morgonmässan.

Att dela måltid tillsammans är gott för både kropp och själ. Till kyrkfrukosten kan vem som helst komma utan föranmälan och det kostar inget - du har redan betalat genom kyrkoavgiften!

Ungefär en gång i månaden - alltid en onsdag kl.08:00 - har vi morgonmässa med efterföljande kyrkfrukost i Hornsbergskyrkan. Du kan se i kalendern vilka datum som är inplanerade. Välkommen!