Gravplats.
Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen utför underhåll på de gemensamma utrymmena på kyrkogårdarna. Gravrättsinnehavare står för grundskötsel av själva gravplatsen, men kan också välja att köpa tjänsten och tilläggstjänster.

Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsens gravyta och eventuell plantering. Gravrättsinnehavaren kan välja mellan att själv sköta gravplatsens gravyta och eventuell plantering eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att genom ett skötselavtal sköta hela eller del av gravplatsen. Detta gäller gravplatser med gravrätt, d.v.s. kistgravplatser och urngravplatser (läs mer om olika gravskick).

Grundskötsel

Vi erbjuder grundskötsel för 200 kr/år. För gravplats som förnyas (gravrättsinnehavaren förlänger tiden som gravplatsen upplåts åt denne) tas en avgift på 140 kr/år som betalas i femårsperioder. Gravplatser upplåtna eller förnyade före år 2000 belastas inte med grundskötselavgift.

Har du du blivit gravrättsinnehavare efter år 1999 och vill teckna ett grundskötselavtal som du tidigare tackat nej till, så hör av dig till oss (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Vad är grundskötsel?
I grundskötsel ingår följande service:

  • Klippning av gräs och/eller skötsel av grusyta på gravplatsen.
  • Borttagning av vissna snittblommor samt vår- och höststädning.
  • Kantklippning (trimning) runt gravvård och rabatt.

Skötsel av gravrabatt ingår inte i grundskötseln.

Tilläggstjänster

Förutom grundskötsel, så kan du beställa planteringar/utsmyckningar enligt följande:

  • Vårblommor 100 kr
  • Sommarplantering 600 kr
  • Höstplantering 100 kr
  • Krans Allhelgona 300 kr
  • Ljus Allhelgona 75 kr
  • Morsdagsros 100 kr

Beställning av tilläggstjänster sker på för där avsedd blankett. Blanketten kan du ladda ner här eller få från expeditionen.