Foto: Håkan Wike

Pilgrimscenter

En hållplats längs S:t Olavsleden i Frösö Sunne Norderö församlings regi. För vandrare och alla som är intresserade av pillgrimsvandring.

Nu går startskottet för Pilgrimscenter. I första skedet kommer det att var koncentrerat till Frösö kyrka med omnejd, men på sikt kommer det att innefatta även Hornsbergskyrkan. Och det finns redan en koppling till Pärlstigen i Sunne.

Pilgrimscenter innebär att vi som församling kommer lägga extra fokus på det temat - särskilt under sommaren då det är högsäsong för pilgrimsvandringar. Gudstjänsterna i Frösö kyrka kommer att ha pilgrimstema, vi visar en utställning om S:t Olav och helgon, vi erbjuder Barnens pilgrimsvandring både på Frösön och i Sunne och du kommer finna information om pilgrimsvandring och en liten shop med böcker och annat. Under juli är det musikcafé i Frösö sockenstuga - precis som vi haft i många år och i Frösö kyrka finns guider på plats under en stor del av sommaren - precis som vanligt, men nu utrustade med lite mer kunskap om S:t Olavslegenden.

Med tiden kommer en stor del av församlingens verksamhet att genomsyras av pilgrimstankar, men vi tar ett steg i taget, lugnt och i all enkelhet - precis som en pilgrimsvandring.

Välkommen att vandra med oss!