Uppgifter

Besöksgrupp, internationellt engagemang, kyrkvärdskap - läs och se om något passar dig.

Internationella gruppen

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld? Bli internationellt ombud i vår församling. Frösö, Sunne, Norderö församling söker församlingsbor som vill engagera sig frivilligt i Svenska kyrkans internationella arbete. Det är en världsvid gemenskap som ser människor som rättighetsbärande och inte behövande objekt.

I klimatförändringarnas spår väntas stora migrationsutmaningar med klimatflyktingar både inom och mellan länder. I Sydsudan märks redan hur klimatförändringar förvärrar och bidrar till konflikt i det hårt prövade landet.

Svenska kyrkans internationella arbete innefattar bland annat insatser vid katastrofer, kamp för mänskliga rättigheter, hälsofrämjande arbete och stöd för hållbar försörjning. Som representant för Svenska kyrkans internationella arbete i Frösö, Sunne, Norderö församling bidrar du till att göra allt detta möjligt.

Som en del av den internationella gruppen i församlingen är du med och planerar, driver igenom och genomför aktiviteter och insamlingar. Det kan vara allt från att gå runt med bössor, vara delaktig i aktiviteter kring faste- och julkampanjer eller göra fairtradefika till en församlingskväll. Möjligheterna är många och chansen att påverka gruppens arbete stor.

Kontaktperson: Kjell Thuvall, präst (kontaktuppgifter längre ner på sidan)

Frivilliggruppen

Vill du göra en insats lite här och var i vår församlings verksamhet? Det kan t.ex. handla om att hjälpa till vid andakter på äldreboenden eller att ordna kring våra fester för äldre jubilarer i församlingen.

Psalmsång på äldreboende.
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kontaktperson: Anna Gredander, diakon (kontaktuppgifter längre ner på sidan)

Besöksgruppen

Ofrivillig ensamhet är en svår plåga för många människor i vårt land. Det går inte att anställa bort ensamheten. Vi kommer alltid att vara beroende av medkännande människor som vill ge av sin tid för att möta andras längtan efter närhet.

Kontaktperson: Anna Gredander, diakon (kontaktuppgifter längre ner på sidan)

Kyrkvärd

Som kyrkvärd är du medverkande vid gudstjänster samt hjälper till före och efter gudstjänster. Du är knuten till en kyrka och får all utbildning och ledning du behöver av präst och kyrkvärdar med tidigare erfarenhet.

Kontaktperson: Karolinn Strandberg, kyrkoherde (kontaktuppgifter längre ner på sidan)