Gravsten med blommor
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden är ett tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen av den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Gravsättning på olika sätt

Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med, medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Hur bokar jag en begravning?

När något avlidit tar du kontakt med den församling den döde tillhörde för att anmäla dödsfallet och boka tid för begravning. Du kan göra det själv eller få hjälp av en begravningsbyrå.

Vad är tacksägelse?

Tacksägelse för den som har varit medlem i Svenska kyrkan sker under en söndagsgudstjänst, oftast i anslutning till dödsbudet innan begravningsgudstjänsten skett. Vid tacksägelsen läser man upp den avlidnes namn och församlingen samlas i en kort bön för dem som sörjer medan kyrkans klockor ringer. Närmast anhörig får ett brev från oss med dag och tid när tacksägelsen kommer att ske.

Att planera en begravning

Stöd i sorgen

HUR ORDNAS BEGRAVNINGEN Om man inte är medlem i Svenska kyrkan?

Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan kan man istället ordna en borgerlig begravning, dvs. en icke-kyrklig akt. Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Kontakta den församling du bor i eller en begravningsbyrå för mer information.

Vill ni pryda kistan med bårtäcke?

Nedan visas Frösö kyrkas bårtäcke. Meddela prästen när ni träffas om ni vill använda er av bårtäcke.

Bårtäcke Frösö kyrka
Bårtäcke Frösö kyrka
  • Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Mer om Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Post- och besöksadress: Fjällgatan 4C,832 42 FRÖSÖN