Noter på en bakgrund av himmel

Musik

Musiken flödar ständigt i vår församling! Här har du många möjligheter att njuta av musik - både genom att lyssna till den eller genom att vara med och framföra den.

Musik kan trösta själen och vara till enorm glädje. Musik kan få oss att förstå och förnimma saker på ett annat plan än det rent förnuftsmässiga.

Vår strävan är att ha extra musik vid så många gudstjänster och andra tillfällen som möjligt, samt att låta musiken tala för sig själv genom konserter.

Vem spelar på en pipa/ en låt av gryningsluft,/ för himmelsk att begripa,/ höjd över allt förnuft?

Hjalmar Gullberg (Förklädd Gud)

Nedan kan du läsa om vår musikverksamhet som vänder sig till alla - från baby till gammal!

Håll koll på vad som händer och med vilka genom kalendern här på vår hemsida och på vår Facebooksida.