Man sittande vid minneslunden på Frösö kyrkogård.
Foto: Jenny Michanek

Gravskick

På Frösö, Sunne, Norderö kyrkogårdar finns gravskicken kistgrav, urngrav, askgravplats samt minneslund.

Det finns många olika typer av gravskick i Sverige och man skiljer på gravplatser med full gravrätt, begränsad gravrätt och de som är utan gravrätt.

Utan gravrätt:
Askgravlund, minneslund och kistminneslund upplåts inte med gravrätt. Det betyder att det är kyrkogårdsförvaltningen som sköter om platsen, och de anhöriga får inte smycka platsen eller plantera blommor. Vid gravsättning i askgravlund brukar de anhöriga få delta, men i de båda andra är gravsättningen anonym.

Begränsad gravrätt:
När gravplatsen har begränsad gravrätt får gravrättsinnehavaren besluta vem som får gravsättas där. Allt annat sköter huvudmannen om, som hur gravanordningen ska se ut och all skötsel av gravplatsen. Detta gäller för askgravplatser, urnmurar och kolumbarium.

Villkor askgravplats:

  • Detta är en gravsättning med upplåtelse av begränsad gravrätt i 25 år.
  • Enhetlig namnplatta beställs hos och monteras av huvudmannen. På namnplattan står endast namn, födelse och dödsår.
  • Endast lösa blommor får placeras i vas framför stenen på askgravplatsen. Gravljus placeras framför stenen. Alla andra föremål plockas bort. Blommor efter begravningsgudstjänsten får ej läggas på askgravplatsen. Växter får ej planteras i den gemensamma planteringen. Huvudmannen ansvarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen.
  • Gravrättsinnehavaren betalar 1000 kronor för namnplattan samt 2.125 kronor för skötsel av grav. Beloppet faktureras. Vid  ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en ny avgift ut för komplettering av namnplatta samt för förlängning av skötseln av askgravplats.
  • Gravrätten får förnyas på de villkor kyrkofullmäktige beslutat.
  • Dödsboet kontaktar kyrkogårdsförvaltningen och utser en gravplats i god tid innan gravsättning kan ske.

Full gravrätt:
Innebär att gravrättsinnehavaren har full bestämmanderätt över gravplatsen. Denne bestämmer hur gravstenen ska se ut, och över vem som får begravas. Med full gravrätt följer också vissa förpliktelser. Man är skyldig att hålla graven i ordnat skick, vilket bland annat innebär att, förutom skötsel, se till att gravstenen inte innebär en fara för andra. Om graven är misskött kan kyrkogårdsförvaltningen besluta om återtagande av gravrätten. Kistgravplatser och urngravplatser upplåts med full gravrätt. Kostnader som uppstår betalas av gravrättsinnehavaren.

Vill du läsa mer om gravskick och gravplatser ur ett historiskt perspektiv? Här nedan kan du ladda ner skriften Begravning förr och nu.