Expedition: personal

Arbetsledning/Serviceenhet

Håkan Toresson

Håkan Toresson

Präst, Kyrkoherde

Jenny Michanek

Jenny Michanek

Kommunikatör

Lars Olofsson

Lars Olofsson

Kyrkogårds- och fastighetschef

Ingela Pettersson

Ingela Pettersson

Kyrkokamrer

Carina Rödin-Lööf

Administratör - Församlingsexpedition

Mer om Carina Rödin-Lööf

Administratör församlingsexpeditionen

Mats Simonsson

Administratör