Filmade konserter

Allhelgonamusik

Våra musiker/körledare Anna Brandt, Margita Paulsson och Martin Schiffer tillsammans med Lenita Larsson bjuder på fyra sånger i allhelgonatid.

Orgelkonsert på Nationaldagen 2020. Elever till Mats Ternvall spelar på sina respektive hemmaorglar.

Ceciliakören framför musikalen "I samma båt" . Lyssna på den fantastiska berättelsen om Noas Ark i tonsättning av Nadja Eriksson. Musiker: Mats Ternvall. Körledare: Anna Brandt.

Föreställningen I SAMMA BÅT utgår från hur arken kan liknas vid dopet. Vi, hela Guds stora familj, räddas och hör ihop med varandra. Och detta trots att vi, liksom djuren, är otroligt olika varandra. Hur ska vi då, inte bara hålla sams, utan vara ett och kunna älska varandra - vi som sitter i samma båt ? DET kommer djuren att få berätta för er.

Konsert med The Papas och Killkör på Gosskörernas dag 10 maj 2020. Vi låter de unga och de äldre sångarna i våra manskörer sjunga tillsammans för att visa på kraften och behovet av att få sjunga tillsammans. Körledare: Anna Brandt. Pianist: Astrid Åslin​.