Dop

Dopet handlar om att varje människa är född in i ett sammanhang. I dopet ber vi, tänder ljus och prästen döper i vatten tre gånger. Här finns tradition och nutid, gamla ord och symboler, nya former och uttryck.

Vår verksamhet och pandemin

Vi följer givetvis anvisningar från regeringen. Detta innebär att det fortfarande råder vissa restriktioner och försiktighetsåtgärder, men att allt bör kunna återgå till så gott som normalläge från oktober. Om du är osäker på vad som gäller, så kontakta oss (kontaktuppgifter finner du längst ner på den här sidan).

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Expedition Frösö Sunne Norderö församling

Expedition Frösö Sunne Norderö församling

Mer om Expedition Frösö Sunne Norderö församling

Post- och besöksadress: Fjällgatan 4C,832 42 FRÖSÖN