Norderö kyrka.
Foto: Britt-Marie Sohlström

Norderö kyrka

Norderö kyrka är byggd mellan åren 1171-72 och är en av Jämtlands bäst bevarade medeltidskyrkor. Stenkyrkan av romansk typ med rektangulärt långhus och smalare rakt avslutat kor har aldrig utvidgats.

I sakristian finns det fragment av senmedeltida kalkmålningar bevarade. Målningarna ansluter till det medeltida sakramentsskåp, som döljer sig bakom den sentida skåpdörren. Kyrkans dopställ är ett jämtländskt arbete, tillverkat omkring 1680. Modellen är vanlig i Jämtland, men för övriga Sverige helt unik. Änglarna på dopställets övre del kan vara föregångare till senare seklers dopänglar.

I kyrkan finns spår  efter så kallad sprätthuggning på de delar av takrotet, som är intakt. Sprätthuggning är en medeltida teknik för att göra byggnadstimmer plant med hjälp av en speciell yxa. Sprätthugget timmer känns igen på det typiska fiskbensliknande mönster, som uppstår. Tekniken användes ännu vid 1400-talets början. Kyrkans tidiga takkonstruktion följer samma avancerade konstruktionsprinciper som i de tidiga norska stavkyrkorna. Det är troligt att taken byggdes av kringresande timmermän, fackmän inom sitt område. Timmermännen som byggde taket i Vaernes 1100-talskyrka vid Trondheimfjorden i Norge, har använt samma typ av takstolskonstruktion som timmermännen i Norderö och Hackås kyrkor.

Ett trävapenhus vid västra kortsidan uppfördes 1653 och en träsakristia norr om koret uppfördes 1762. På 1780-talet genomfördes en ombyggnad efter förslag av Per Olofsson i Dillne då fönstren vidgades och koret byggdes om till ny sakristia. Tidigare sakristia norr om koret revs och trävirket användes till ett nytt vapenhus i väster. Ett murat vapenhus i väster uppfördes 1939 som ersatte tidigare vapenhus av trä.

Järnåldersgravar, husgrunder och kokgropar vittnar om att ön tidigt var bebyggd. År 1438 skrevs namnet Naerdrö, vilket har tolkats som gudinnan Njärds ö. En annan tolkning är att ön är uppkallad efter den fornnordiske guden Njord, far till fruktbarhetens gud Frö. Njord ansågs råda över vindarna och kunna stilla både eld och vatten.

Praktiska fakta Norderö kyrka

  • Handikappanpassad ingång, men trångt i kyrkogången i kyrkan.
  • Toalett.
  • Ca 80 sittplatser.
  • Hit bör du ta dig med bil. Färja till Norderön går varje halvtimma.