Armbandet Frälsarkransen ligger på en stubbe i naturen.
Foto: Peter Ebbesson

Frälsarkransen

Det var biskop Martin Lönnebo som skapade Frälsarkransen. Denna sida ger dig lite mer information om det och om själva armbandet.

Frälsarkransen är den moderna pilgrimens redskap på den svåraste av alla resor – den som går inåt. Det är ett redskap som hjälper till att fokusera den andliga längtan under bön och meditation.

Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt.

Här nedan kan du läsa kort om pärlorna och om den ordning de har i armbandet.

Frälsarkransen. Pärlornas ordningsföljd.
Frälsarkransen. Pärlornas ordningsföljd.

1. Gudspärlan

Gudspärlan.
Gudspärlan.

Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som alltid är med och som vakar över oss. Den är Frälsarkransens början och slut, ursprung och mål.

2. Tystnadspärlorna

Tystnadspärla.
Tystnadspärla.

Jäkt och stress utmärker det moderna samhället. De sex tystnadspärlorna finns i kransen för att påminna om den viktiga tystnaden och att stänga av malande tankar och prestationskrav och bara vara.

3. Jagpärlan

Jagpärlan.
Jagpärlan.

Den pärlemorskimrande lilla pärlan riktar tanken inåt, till den vi är när yttre roller skalas bort. Den påminner om att vi är skapade till Guds avbild.

4. Doppärlan

Doppärlan.
Doppärlan.

Den vita pärlan manar oss att våga börja om på nytt. Den rymmer dopets löfte om obegränsad nåd och förlåtelse. Det är aldrig försent.

5. Ökenpärlan

Ökenpärlan.
Ökenpärlan.

Den sandbruna pärlan symboliserar motgångar, stunder då livet ter sig som en öken. Men att acceptera svårigheter är ett steg mot att besegra dem.

6. Bekymmerslöshetspärlan

Bekymmerslöshetspärlan.
Bekymmerslöshetspärlan.

Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. Där i lugnet närs livslust och livsmod. Här får vi vara utan att göra. Här finns inga krav. Njut.

7. Kärlekspärlorna

Kärlekspärla.
Kärlekspärla.

Alla liv rymmer kärlek, de människor vi älskar och de som älskar oss. Kärlekspärlorna är två. Att älska är livets stora, flödande gåva.

8. Hemlighetspärlorna

Tre små pärlor rymmer hjärtats innersta hemligheter. De som vi inte pratar med någon om. Hemlighetspärlan med en nyans av grönt talar om medmänsklighet.

9. Nattens pärla

Nattens pärla.
Nattens pärla.

Den svarta pärlan står för livets tyngsta och mörkaste stunder. Men, för att uppleva dagen måste man utstå natten. Gud är inte borta.

10. Uppståndelsepärlan

Uppståndelsepärlan.
Uppståndelsepärlan.

Den vita pärlan står för godhetens seger över ondskan. För hoppet som övervinner oro och rädsla. Den vill frid och ljus. Natten är över. Morgonen är kommen. Här flödar ljus och liv.