Konfirmand
Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Kalender

Datum och tider konfirmation 2023/2024

Här kan du se när de olika konfirmandgrupperna ska träffas.

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud och att just du är värdefull och viktig.

Tillsammans med andra ungdomar får du möjligheten att regelbundet under ett år prata om det viktiga i livet - det som är viktigt för dig. Stora och små frågor - vi vill veta vad du funderar över och vi vill dela med oss av våra tankar och vår tro.

Konfirmationsgruppen leds av präst, ungdomsledare, musiker och unga ledare; d.v.s. du kommer att möta många människor med olika perspektiv, men med det gemensamt att de tycker att frågor om livet och Gud är viktiga och spännande.

Läs mer om konfirmation på Svenska kyrkans rikssida.

Hitta ditt alternativ

I församlingen finns tre konfirmationsgrupper:

  • Vallagruppen som ses en helg/månad.
  • Hornsbergsgruppen som ses varje onsdag under vårterminen.
  • Sunnegruppen som ses varannan vecka.

Utöver det tillkommer en del temadagar med mera. Oavsett vilken grupp du väljer är antalet timmar detsamma. Det som skiljer grupperna åt är upplägget. Mer specifika datum och tider för de olika grupperna finner du längre ner på den här sidan när de har bestämts.

Gemensam kick-off

Varje år har alla konfirmationsgrupper en gemensam kick-off. Mer information kommer närmare terminsstart. 

Läger

Konfirmanderna åker oftast på läger under sin konfirmationstid. Vart resan går är lite olika.

Unga ledare

Ofta deltar unga ledare i grupperna. De är före detta konfirmander som gått flera utbildningssteg för att bli ledare och delta i konfirmandundervisningen m.m.

Anti-droger

Församlingen har en drogpolicy som förbjuder alkohol, tobak och andra droger under konfirmationstiden. 

Anmälan

Anmälan görs på webben om inte annat anges. Formulär finns på den här sidan när anmälan är öppen.

  • Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Mer om Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Post- och besöksadress: Fjällgatan 4C,832 42 FRÖSÖN